มาตรฐาน ECOCERT

มาตรฐาน ECOCERT

 
มกอช.เวิร์กช็อปติวระเบียบส่งออก หาช่องดันเกษตรอินทรีย์ตีตลาดอียู
 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รอง ผอ.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ แต่การผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นสินค้าส่งออกของไทยนั้น จำเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านทั้งด้านการตลาด ความเข้าใจกฎระเบียนของประเทศคู่ค้า รวมไปถึงแนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันนี้สินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนมากจะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ดังนั้นการเข้าใจในกฎระเบียบและแนวโน้มตลาดในอียูจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ภาครัฐและเอกชนจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
ทั้งนี้ มกอช. และสำนักงานผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ช่องทางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในสหภาพยุโรป ขึ้น ในวันที่ 8 ธันวาคม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบสำคัญของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มตลาดและมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับมาตรการต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ให้ภาครัฐและเอกชนได้นำไปประยุกต์ให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มมูลค่าสินค้าและเปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยในอียูต่อไปในอนาคต 
สำหรับบรรยายภายในงานสัมมนาครั้งนี้ มีข้อหัวเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ ยุทธศาสตร์ในการสมัครเข้าเป็นประเทศที่ 3 ด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป โดย Mr. Michel Launay ผู้เชี่ยวชาญจาก ECOCERT กฎระเบียบใหม่ด้านเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป โดย Mr.Denis de Froidmont คณะกรรมาธิการด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท และการอภิปรายเรื่อง ช่องทางการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในสหภาพยุโรป โดยมีผู้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปราย