โครงสร้างผู้บริหารศูนย์สินค้าตลาดเกษตรอินทรีย์

 

     ภาคเหนือ

          ศูนย์ภาคเหนือ  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ภาคกลาง

          ศูนย์ภาคกลาง  พาณิชย์จังหวัดชลบุรี

ภาคใต้

          ศูนย์ภาคใต้  พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ